O nas

O nas

,,Lubuscy wolontariusze łączcie się” to inicjatywa młodzieżowa polegająca na stworzeniu młodzieżowej grupy wolontariuszy działających na rzecz lokalnych społeczności.Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „CURTEZ” ze wsparciem finansowym Województwa Lubuskiego w ramach środków programu Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy młodzieżowe

Celem naszego projektu jest przede wszystkim upowszechnienie formy działania młodych lubuszan jaką jest wolontariat.

Obecna sytuacja Covid 19 wyraźnie pokazała jak ważna jest w dzisiejszych czasach działalność wolontariacka, dotychczas realizowana była w formie bezinteresownej pracy na rzecz innych a w czasach pandemii koronawirusa w postaci e-wolontariatu.

Wolontariat opisujemy często jako praca ochotniczą, która świadczona jest bez wynagrodzenia.

W trakcie naszych szkoleń pokażemy uczestnikom, że poza aspektem finansowym nie obecnym w tego typu działalności, realizując się jako wolontariusze odnajdę wile innych powodów do działania np.: satysfakcja z pomocy innym, nowe doświadczenia, możliwość nawiązania nowych znajomości itd.